Actualiteitencollege: “De verwarring voorbij"

721 keer bekeken

Begin

20-06-2019 om 14:00

Einde

20-06-2019 om 17:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Hogeschool Inholland Haarlem: Bijdorplaan 15

Zien we de paradijsvogels van vroeger inmiddels als verwarde personen?

Het aantal meldingen over 'personen met verward gedrag’ stijgt al jaren, tot ruim 90 duizend in 2018. Hoe verward zijn deze mensen eigenlijk? En hoe onoverkomelijk is hun gedrag? Gaat het trouwens altijd om mensen met (psychische) stoornissen, al dan niet in combinatie met middelenmisbruik, of betreft het ook mensen met kleurrijk gedrag? Zien we de paradijsvogels, over wie ooit uitgebreide televisiereportages werden gemaakt, inmiddels als 'verwarde personen'? Afwijkend gedrag is al snel storend, bedreigend of gevaarlijk, waardoor deze mensen meteen met 3-0 achter staan. Ze hebben moeite een woning of werk te krijgen of te houden, missen sociale contacten en maatschappelijke aansluiting. De complexe samenleving jaagt de verwarring aan, en heeft moeite om met onaangepast gedrag om te gaan. 

Waar zijn trouwens al deze mensen met verwarde gedrag? Zien we veel verwarde personen op straat? Of is de problematiek van het publieke domein verschoven naar achter de voordeur? Woningbouwcorporaties merken een toename in aantal meldingen en een verzwaring van de problematiek. Het vergt een andere samenwerking tussen professionals van verschillende instellingen om deze problematiek te lijf te gaan. 

In dit actualiteitencollege belichten we een aantal inspirerende voorbeelden waar het samenleven en werken goed lukt. Waar mensen met afwijkend gedrag niet direct als bedreiging maar eerder als verrijking worden gezien. Of waar gewoon een vorm van samenleven is gevonden. Wat kunnen we daarvan leren? Wat gaat er goed, en wat kan beter? 
Met medewerking van oa Bauke Koekkoek (crisisdienstverpleegkundige, lector psychiatrische zorg van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen en schrijver van het boek “Verward in Nederland”), The Living Museum en een aantal ervaringsdeskundigen. 
Marcel Ham, hoofdredacteur tijdschrift Sociale Vraagstukken en socialevraagstukken.nl, is de dagvoorzitter, met Marc Räkers (oa bestuurder Eropaf! & Co) als sidekick.

Dit actualiteitencollege organiseren wij in samenwerking met het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, naar aanleiding van het themanummer van dit tijdschrift dat zij over dit onderwerp uitgeven.

Op donderdag 20 juni bent u bij Inholland in HAARLEM (Bijdorplaan 15) van harte welkom om deel te nemen aan het actualiteitencollege over dit onderwerp.

U kunt zich via deze aanmeldknop aanmelden.

 

Afbeelding Licentie: Serhanoksay (CC BY-SA 3.0)