Professionals in beweging

Van professionals wordt veel gevraagd bij de transformaties. Als generalisten moeten zij veel sociale kwesties aan de voorkant afvangen en zo problemen voorkomen. Maar klopt dit uitgangspunt wel en zijn zij daar wel voor toegerust? In dit Kennisnetwerk gaan professionals, opleiders en onderzoekers op zoek naar de competenties (kennis, houding, vaardigheden) die de sociale professional zou moeten hebben. En bepalen we welke professionele grenzen daarbij zouden moeten horen.