Uitnodiging online-actualiteitencollege 3 maart 2021

09-02-2021 93 keer bekeken

Henk Rosendal over Ontwikkelingen in de wijkverpleging, woensdag 3 maart 2021 van 12.00 – 13.00 uur, via MS Teams.

   

Sluit jij aan bij ons online Actualiteitencollege? 
Juist in deze Corona-tijd vinden wij het belangrijk om met elkaar in contact te blijven en te blijven leren van en met elkaar. Actualiteitencolleges zijn bestemd voor iedereen die actief is in het sociaal en zorgdomein, zoals: professionals, gemeentes, zorginstellingen, woningbouwverenigingen, cliënt-/participatieraden, studenten, docenten, vrijwilligers, burgers, bewoners, onderzoekers. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. 

Zorg en welzijn werken steeds meer samen om te voorzien in een integraal aanbod van ondersteuning aan ouderen. Binnen de interprofessionele Leer en InnovatieNetwerken (LINs) werken professionals vanuit het werkveld en studenten vanuit de Inholland-opleidingen in zorg en welzijn samen aan vraagstukken als ‘Wat levert de samenwerking op?’, ‘Welke hobbels komen we hierbij tegen?’ en ‘Wat hebben verschillende partijen nodig voor een goede samenwerking?’ 

 

In dit actualiteitencollege gaat Henk Rosendal, lector De Gezonde Wijk bij Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam, in op de bijzondere positie van wijkverpleegkundigen in de 1e lijn. Hij kijkt met jullie terug op de afgelopen jaren, wat er is bereikt en belicht de actuele uitdagingen van dit bijzondere beroep.

Daarnaast zal ook een manager Zorg en een manager Welzijn over dit onderwerp vertellen en een mantelzorger geïnterviewd worden.

PROGRAMMA: 
11.50 – 12.00: Inloop in MS Teams 
12.00 – 13.00: Henk Rosendal over Ontwikkelingen in de wijkverpleging

Reeks Actualiteitencolleges Interprofessionele Leer- en InnovatieNetwerk 

  1. Woensdag 9 december 2020 van 12.00 – 13.00: Samen in de wijk door Anke Siegers.
  2. Woensdag 27 januari 2021 van 12.00 – 13.00: Kwetsbaarheid bij ouderen door oa Robbert Gobbens.

Deze twee colleges zijn terug te kijken via deze website.

  1. Woensdag 3 maart 2021 van 12.00 – 13.00: Ontwikkelingen in de wijkverpleging door Henk Rosendal.

Deze drie actualiteitencolleges worden mede mogelijk gemaakt door financiering van ZonMw en worden georganiseerd vanuit het Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland.

U kunt zich voor 3 maart aanmelden via deze link of via onderstaande aanmeldknop. De link voor deelname ontvangt u 1 dag van te voren.

Cookie-instellingen