Uitnodiging online-actualiteitencollege 23 maart 2021

02-03-2021 66 keer bekeken

Els Bijman over de JIM-Mindset, gelijkwaardig samenwerken met informeel netwerk, waarom eigenlijk? Dinsdag 23 maart 2021 van 13.00-14.00 uur, via Microsoft Teams.

                                      

Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Noord-Holland 

Sluit jij aan bij ons online Actualiteitencollege? 
Juist in deze Corona-tijd vinden wij het belangrijk om met elkaar in contact te blijven en te blijven leren van en met elkaar. Actualiteitencolleges zijn bestemd voor iedereen die actief is in het sociaal en zorgdomein, zoals: professionals, gemeentes, zorginstellingen, woningbouwverenigingen, cliënt-/participatieraden, studenten, docenten, vrijwilligers, burgers, bewoners, onderzoekers. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. 

De Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Noord-Holland onderzoekt hoe professionals meer en beter kunnen samenwerken met het informele netwerk rondom jeugdigen met een ondersteuningsbehoefte. In actualiteitencolleges gaan we graag met jullie in gesprek over dit thema vanuit verschillende invalshoeken.

Jouw Ingebracht Mentor (JIM)

In de ontwikkeling van kinderen en jongeren hebben, naast ouders en leeftijdsgenoten, natuurlijke mentoren een cruciale invloed. Dit zijn de familieleden, buurtgenoten, sportcoaches en docenten die er als vanzelfsprekend zijn voor de jeugdige en op cruciale momenten het verschil maken. 

JIM staat voor Jouw Ingebrachte Mentor en is een methodische en wetenschappelijk getoetste aanpak om jongeren te ondersteunen in het vinden, vragen en onderhouden van contact met deze natuurlijke mentoren. De jongere kiest iemand uit zijn eigen netwerk die meedenkt over de problemen waar hij of zij voor staat. Wat betekent dit voor de positie van de professional?  

Els Bijman neemt ons in een interactieve bijeenkomst mee in de JIM-mindset. Saad, een jongere / ervaringsdeskundige, zal ons vertellen over zijn ervaring in de jeugdhulpverlening en hoe het was toen hij zijn eigen JIM mocht aanwijzen. Kijk alvast voor meer informatie op www.jimwerkt.nl.

PROGRAMMA: 
12.50 – 13.00: Inloop in MS Teams 
13.00 – 14.00: Els Bijman en ervaringsdeskundige Saad over de JIM-aanpak

Reeks Actualiteitencolleges Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Noord-Holland

Thema: samenwerken professionals met het netwerk en de jeugdigen

Dit actualiteitencollege is de eerste in een reeks van vijf en wordt mede mogelijk gemaakt door financiering van ZonMw. Organisator is het Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland.

U kunt zich voor 23 maart aanmelden via deze link of via onderstaande aanmeldknop. De link voor deelname ontvangt u 1 dag van te voren.

 

Cookie-instellingen