Uitnodiging Live-Actualiteitencollege Verhalen van vertrouwen

59 keer bekeken

Donderdag 23 mei 2024, 14.30 - 16.30 uur, Hogeschool Inholland, Bergerweg 200 Alkmaar

Actualiteitencollege ‘Verhalen van vertrouwen’

Polarisatie, soevereinen, vertrouwenscrisis, anti-institutioneel extremisme, radicalisering & ongekend onrecht: de burger en de overheid lijken steeds verder uit elkaar te drijven. Sociaal werkers krijgen hier direct mee te maken en bewegen zich tussen de wereld van burgers en die van de overheid. Dat brengt uitdagingen met zich mee, maar tegelijk merken we dat er op verschillende plekken succesvol gewerkt wordt aan het overbruggen van de kloof tussen burgers en overheid.

Om mensen in het werkveld de handvatten te geven in het omgaan met de kloof tussen burgers en de overheid, en om toe te werken naar het verkleinen van deze kloof, hebben wij een verkennend onderzoek gedaan naar praktijken en initiatieven waar sociaal werkers en andere professionals succesvol werken aan het overbruggen van de kloof. In dit actualiteitencollege willen wij deze ‘verhalen van vertrouwen’ met jullie delen. Samen met mensen waar deze verhalen over gaan bespreken we waar de kloof herkend wordt, wat werkt in het overbruggen ervan en hoe sociaal werkers, burgers en overheden kunnen toewerken naar een samenleving waarin burgers en overheden elkaar makkelijker kunnen vinden.

Aanmelden kan via deze link of via bovenstaande aanmeldknop. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Cookie-instellingen