Participatiewet en sociale teams: Twee egeltjes?

2031 keer bekeken

Sociale (wijk)teams krijgen steeds vaker een rol in de uitvoering van de Participatiewet. Betrokkenen uit zes gemeenten gingen daarom samen op zoek naar kansen en belemmeringen bij de integratie van de Participatiewet. Het werd een inspirerende en leerzame bijeenkomst.

De inbreng van de gemeenten diende 6 oktober 2017 als voorbeeld voor het verdiepingsgesprek. Drie gemeenten met verschillende profielen hebben we in onze verslaglegging (zie link hieronder) naast elkaar gezet: Haarlem, Zaanstad en Hilversum. Waar Haarlem en Zaandam wijkteams hebben, heeft Hilversum dat bijvoorbeeld niet. Daar wordt gewerkt met integrale zorg en buurtnetwerken. In Zaanstad hebben de sociale wijkteams een centrale plek in de uitvoering van de Participatiewet, terwijl in Haarlem de Dienst Werk en Inkomen het eerste contact heeft met een werkzoekende en het wijkteam pas daarna de plek is waar mensen die voor activering in aanmerking komen naar worden doorverwezen.

Verschillende culturen

Uit het gesprek bleek dat binnen een gemeente vaak twee perspectieven en culturen bestaan die niet gemakkelijk met elkaar te verenigen zijn. Het sociaal team, dat staat voor ondersteuning en zorg van mensen met een hulpvraag, met vaak kwetsbare burgers, kunnen in het geval van een burn-out geadviseerd worden om rustig aan te doen. Terwijl een medewerker van het participatieteam- of bedrijf bij diezelfde persoon er op inzet om hem weer zo snel aan het werk te krijgen. In de uitvoering, ongeacht of je nu wel of niet in een team met elkaar werkt, levert dat spanningen op. Die spanningen kunnen lastig zijn, maar zijn tevens vertrekpunt om met elkaar de samenwerking op orde te krijgen en te verbeteren. Zonder wrijving geen glans!

De beweging naar ‘meer integraal’ en ‘dichter bij de burger’ zal de komende jaren nog veel vragen van alle betrokkenen. Naast de stevige cultuurverschillen is er ook sprake van een ander type professionaliteit en vraagt de toekomst een ander type competenties van medewerkers. Denk daarbij aan dwars denken, durven doen en leren balanceren of investeren in vakmanschap.

In het uitgebreide e-verslag vind je meer uitkomsten, tips en bevindingen.

Dit artikel komt uit onze nieuwsbrief.

 

Cookie settings