Aanmelden nieuwsbrief

Als je je aanmeldt, krijg je de nieuwsbrief in je e-mail.

Aanmelden uitnodiging

Als je je aanmeldt, sturen wij je persoonlijke uitnodigingen
voor bijeenkomsten en samenwerkingsactiviteiten

Welkom

Het Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland ontwikkelt en versterkt een lerende uitvoeringspraktijk in  het sociaal domein. Dit doen we samen met de partners (gemeentes, instellingen, burgers, cliënten) uit het werkveld van het brede sociale domein: wmo, wlz, jeugdwet, particpatiewet. Zo werken we samen aan kennisontwikkeling, -verbreding, -deling en netwerkvorming. 

Het Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland voert de Werkplaats Sociaal Domein voor Noord-Holland uit vanuit het lectoraat Empowerment en Professionalisering van hogeschool Inholland. Deze Werkplaats Sociaal Domein is 1 van de 14 Werkplaatsen Sociaal Domein die in Nederland actief zijn.
Zie het volgende filmpje over de Werkplaatsen Sociaal Domein in Nederland. De werkplaatsen werken landelijk samen om de verkregen kennis te delen, samenhang aan te brengen tussen lokaal/regionaal en landelijk niveau en om samen te kunnen werken met landelijke kennisinstituten en andere landelijke partijen.

We werken vanuit het gedachtengoed van empowerment, een van de profilerende thema's van Inholland. Onze centrale vraag is:
     Hoe komt empowerment tot uitdrukking in het handelen van sociaal professionals en hoe kan het werken vanuit empowerment van sociaal professionals versterkt worden?
 

 

Wat is het laatste nieuws?

{"tabBasic":{"type":"items","title":"Wat is het laatste nieuws?","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"3","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-globe","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"138066,138212,138404,138560,138561,139500,139712,139565"},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showAuthor":false,"showDate":false,"showImages":true,"carouselCount":"2","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

Naar alle nieuwsberichten 

Cookie settings