Het Kennisplatform Empowerment & Professionalisering onderzoekt, ontwikkelt en versterkt 
een lerende uitvoeringspraktijk in het sociaal domein in Noord-Holland.
Dit doen we vanuit het lectoraat Empowerment & Professionalisering van hogeschool Inholland
en samen met vele regionale en landelijke partners en het onderwijs.

 

 Lees meer over het lectoraat en het Kennisplatform en klik hier  voor de film.

 

 

 

 

Empowerment

We werken in al onze programma's en projecten vanuit het gedachtengoed van empowerment vanuit de individuele, sociale en maatschappelijke dimensie. En dan bedoelen we empowerment van (groepen) burgers en empowerment van professionals in het sociaal domein. Lees meer

Kruisbestuiving en vliegwielwerking

Alles wat we doen in de programma's, leerateliers en onderzoeken versterkt elkaar, werkt als een olievlek en jaagt het lerend vermogen in de regio aan. Tevens komt soms uit het ene project een idee voor een onderzoek over een aanpalend onderwerp voort: de vliegwielwerking van onze activiteiten. Precies daardoor gebeurt, wat we als Kennisplatform beogen: het ontwikkelen en versterken van een lerende uitvoeringspraktijk in het sociaal domein in Noord-Holland.

Programma's en onderzoeken

De drie programma's van het Kennisplatform:
- de Werkplaats Sociaal Domein NH
- de Werkplaats Sociaal Domein NH Ouderen
- de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd NH
Elk van deze programma's opereert vanuit een samen met het werkveld opgestelde Regionale Kennisagenda. In leerateliers werken we aan specifieke vraagstukken. Het Ministerie van VWS en ZonMw financieren deze programma's. Daarnaast voeren we elders gefinancierde onderzoeken uit. Alles over de feitelijke onderzoeken 2024 leest u hier.

Agenda

{"tabBasic":{"type":"events","title":"Agenda","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-folder","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Actualiteitencolleges

Vanuit het Kennisplatform organiseren wij regelmatig een (online) Actualiteitencollege. In deze colleges gaan we vanuit een sociaal vraagstuk in gesprek met elkaar en komen er diverse sprekers aan het woord. Wilt u het volgende (online-)actualiteitencollege bijwonen? Mail svp Kennisplatformep@inholland.nl, dan sturen wij u de uitnodiging toe.

Laatste nieuws

Lectoraat Kennisplatform Empowerment & Professionalisering - Nieuwsbrief juni 2024

Ga naar de sway

 

Cookie-instellingen