Publicaties

Het Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland presenteert hier aan u de uitkomsten van onderzoek dat zij en partners in Noord-Holland en landelijke partners uitvoeren. 

2021

- Rodenburg, A. (2020). Vrienden maken buiten je eigen bubbel, evaluatie proeftuin friend4friend: opbrengsten voor de deelnemers en werkzame elementen voor de organisatie. Haarlem: Hogeschool Inholland.

- Linders, L. (2021). Vraagverlegenheid doorbreek je niet. Blog in: koepeladviesradensociaaldomein.nl. Haarlem: Hogeschool Inholland.

2020

- Smith, P. (2020). Wooncommunity: sociaal vangnet voor mensen met een licht verstandelijke beperking. In: Socialevraagstukken.nl.

- Van Pinxteren, M.A., Kesic, J., & Linders, L. (2020). Pionierende wijkteams in Zaanstad: Een onderzoek naar de competenties die professionals nodig hebben bij integraal werken. Haarlem: Hogeschool Inholland

-Smith, P., & Linders, L. (2020). Een praktijkonderzoek naar de empowerment en inclusie van (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking in Haarlem. Haarlem: Hogeschool Inholland.

- Prins, E. (2020). Sociaal werkers, pak dit corona momentum. Interview met Lilian Linders. In: Zorgwelzijn.nl

- Linders, L. (2020). Vraagverlegenheid in het nieuwe normaal. In: Socialevraagstukken.nl.

- Steenvoorde, J., Van Dijk, M., Linders, L. (2020). Hulpverleners, laat je eigen shit thuis. In: Socialevraagstukken.nl.

2019

- Van den Berg, P., Beukema, N.,  Kampen, T., Weling, J., Willems, M. (2019). De wijk als werkgever. Haarlem: Insituut Gak, Hogeschool Inholland.

- Jansen, D. (2019). De wijk als patchwork. Haarlem: Hogeschool Inholland, Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland.

- Kampen, T. (2019). De Mens Centraal. Amsterdam: Uitgeverij Van Gennep.

- Linders, L. (2019). Werken vanuit empowerment. Pleidooi voor sociale reflexiviteit. In: Buurtwijs.nl.

- Linders, L. (2019). Op zoek naar houvast. Empowerment als handelingskader in de praktijk van zorg en welzijn. (Lectorale rede). Haarlem: Hogeschool Inholland.

2018

- Kolner, C., en Sprinkhuizen, A. (2018). Vijf jaar sociale teams in Noord-Holland. (Rapport "Uit het Doolhof"). Haarlem: Werkplaats Sociaal Domein Noord-Holland-Noord.

- Linders, L. (2018). Sociaal werk gaat om andere mensen. Haarlem: Hogeschool Inholland.

- Linders, L. & Verharen, L. (2018). Missie Sociaal Werk. In: Platform Lectoren Sociaal Werk. Denken over professionaliteit van het sociaal werk.

2017

- Van der Sanden, J., Feringa, D., Peels, F., & Linders, L. (2017). Kind verdwijnt naar achtergrond. Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies.

- C. Kolner (2017) . Essay Preventie en vroegsignalering langs de lat van het medisch- , sociaal en publieke gezondheidszorg-model.

2010

- Linders, L. (2010). De betekenis van nabijheid. Een onderzoek naar de informele zorg in een volksbuurt. Den Haag: SdU.

 

 

 

Cookie-instellingen