Samenwerking leerwerkplaats Jeugd en Gezin werpt vruchten af

381 keer bekeken

Mooi initiatief vanuit Social Work van Inholland Haarlem en Alkmaar

De leerwerkplaats Jeugd en Gezin ging in februari van start, geïnitieerd vanuit de opleiding Social Work van Inholland Haarlem en Inholland Alkmaar en organisaties uit de keten Jeugdbescherming (Veilig Thuis en de Jeugd- & Gezinsbeschermers). In dit samenwerkingsverband met organisaties uit de jeugdgezinsbescherming komen onderzoek, onderwijs en werkveld samen. Voor een grootschalige evaluatie is het nog wat vroeg, maar de samenwerking werpt nu al duidelijk haar vruchten af.

In de jeugdgezinsbescherming geldt krapte op de arbeidsmarkt, vertelt Eef Verbaan, adviseur Leren en Ontwikkelen bij Partners voor Jeugd en de Jeugd- & Gezinsbeschermers. " We vissen binnen de jeugdzorg allemaal in dezelfde vijver van afgestudeerde studenten. Wat dat betreft waren we elkaar aan het beconcurreren. Tegelijkertijd zien we dat het verloop onder starters relatief groot is. Dat is slecht voor cliënten, voor wie een vertrouwensband met vaste personen zo belangrijk is. En wanneer je als afgestudeerde aan je eerste baan begint en je knapt af omdat het werk te zwaar is of als je niet op de goede plek zit, is dat in negatieve zin een hele bepalende ervaring. Dankzij de samenwerking in deze leerwerkgemeenschap, kunnen we dat voor alle partijen veel beter regelen." 

‘Met elkaar’ in plaats van ‘ieder voor zich’
"Studenten worden breder opgeleid en krijgen meer zicht op de hele keten in plaats van op één stageadres. Daardoor kunnen ze straks een veel gerichtere beroepskeuze maken die past bij hun voorkeur en kwaliteiten. Zo krijg je een betere match en komen studenten op de plek die bij hen past – en blijf je het dus langer doen. Bijkomend voordeel: studenten leren al tijdens hun opleiding samenwerken met verschillende organisaties. Dat is hard nodig, want de samenwerking binnen onze keten moet gewoon beter. Wat we doen met de leerwerkgemeenschap voelt meer als ‘met elkaar’ in plaats van ‘ieder voor zich’." 

Regiehouder
Sabine Pronk loopt als derdejaarsstudent Social Work (profiel Jeugd) een jaar stage als Jeugdzorgwerker bij de Jeugd- & Gezinsbeschermers. "Eerder heb ik stage gelopen als begeleider op een groep kinderen en in een buurthuis waar volwassenen voor verschillende activiteiten kwamen. Na die ervaringen wilde ik nu ‘de andere kant’ zien, in dit geval als regiehouder voor gezinnen waar door de kinderrechter is besloten dat er een kinderbeschermingsmaatregel nodig is. De eerste maand heb ik vooral meegekeken met mijn stagebegeleider, nu heb ik steeds meer zelf de regie bij gesprekken. Een heel andere rol, waardoor ik me weer verder kan ontwikkelen en leer wat er allemaal komt kijken bij de wereld van de jeugdzorg." 

"Dankzij de samenwerking binnen de leerwerkgemeenschap krijg ik een duidelijker beeld welke organisaties er zoal zijn, wie wat doet en hoe ze samenwerken. Zo kregen we een presentatie van Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming. Daardoor weet ik veel beter welke partij ik waarvoor moet benaderen en kan ik cliënten beter helpen. Als de Raad voor de Kinderbescherming in beeld komt en een thuissituatie gaat toetsen, kan ik nu uitleggen hoe dat werkt en heb ik kennis van de achtergrond daarvan." 

Het betekenisvol leren, dus zoveel mogelijk in en samen mét het werkveld, is iets waar we al geruime tijd op inzetten.

Jacqueline Groen, docent en profielleider Jeugd bij Social Work

Vondelingenzaak
"Precies één van de doelen van de leerwerkgemeenschap", zegt Jacqueline Groen van Hogeschool Inholland. Jacqueline is docent en profielleider Jeugd bij de opleiding Social Work. "Het betekenisvol leren, dus zoveel mogelijk in en samen mét het werkveld, is iets waar we al geruime tijd op inzetten. Bijvoorbeeld door onderwijs dat normaal gesproken op terugkomdagen op school wordt aangeboden, geven we nu veel meer in én met de praktijk vorm, toegespitst op de stagelocatie. Zo speelde recent een ‘vondelingenzaak’, waarna ik met onze docent recht besprak hoe hij daar op in kan spelen in zijn colleges."

"Een andere meerwaarde is dat ik een veel sterkere link heb met partijen als de Jeugd- & Gezinsbeschermers, Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming. De praktijkverhalen en -ervaringen die ik hoor, kan ik naast het onderwijs leggen zoals we dat aanbieden. Ons onderzoekslijn Empowerment en Professionalisering is ook vanaf de start van dit project betrokken. Zij spelen een rol in het delen van kennis, bijvoorbeeld rondom netwerk- en gezinsgericht werken in jeugdzorg. Daar geeft de onderzoekslijn dan op een praktijkdag een masterclass over voor studenten én professionals." 

Eef Verbaan, adviseur Leren en Ontwikkelen bij Partners voor Jeugd en de Jeugd- & Gezinsbeschermers

Het is voor ons een enorme meerwaarde dat het lectoraat Empowerment en Professionalisering hierbij betrokken is. Hier profiteren we van de kracht van het samen optrekken.

Eef Verbaan, adviseur Leren en Ontwikkelen bij Partners voor Jeugd en de Jeugd- & Gezinsbeschermers

Een cadeautje voor medewerkers
"Die dag is echt een cadeautje voor onze medewerkers", valt Eef Verbaan in. "Sowieso is het voor ons een enorme meerwaarde dat het lectoraat Empowerment en Professionalisering betrokken is. ‘Onderzoek’ is altijd een wat lastig onderwerp bij ons. Want wat wil je eigenlijk onderzoeken, hoe pak je dat aan, wie gaat het doen en vooral: wanneer heb je daar tijd voor? Hier profiteren we van de kracht van het samen optrekken. Bovendien wordt het zo voor studenten mogelijk om hier hun onderzoeksstage voor het afstuderen te doen." 

Verbeterpunten
Als het gaat om verbeterpunten, geeft Eef Verbaan aan dat er meer tijd nodig is voor de werving. Jacqueline Groen zet voor het komende studiejaar in op meer studenten. Verder hebben de coronabeperkingen ook hun invloed gehad, geeft Sabine Pronk aan. "Er gaat heel veel via Teams, we hopen echt meer activiteiten live te kunnen doen, zo hoor ik ook van andere studenten. Dan is er misschien ook meer ruimte voor onderlinge uitwisseling en voor onze inbreng richting Inholland en de stagelocaties." Eef Verbaan en Jacqueline Groen geven aan dat dit ook de insteek is van de leerwerkgemeenschap. "Niet alleen studenten moeten hiervan leren, maar iederéén die betrokken is. En het is zo belangrijk om even ‘samen naar het koffiezetapparaat’ te lopen. Op zulke informele momenten praat je anders met elkaar en zo krijg je een andere band, dat missen we zelf ook heel erg. Dus dat delen we helemaal met je Sabine!"

Cookie-instellingen