Hogeschool Inholland zet project friend4friend steviger op de kaart

445 keer bekeken

Jonge Nederlanders en jonge Nieuwkomers trekken samen op

Een nieuw netwerk en een nieuwe vriend. Dat is het uitgangspunt van friend4friend, een project dat jonge Nederlanders verbindt met jonge nieuwkomers. Als duo’s trekken ze voor een periode van ongeveer een halfjaar met elkaar op en doen ze ook samen vrijwilligerswerk. Zo verkennen ze de Nederlandse samenleving, elkaars leefwereld en vergroten hun netwerk met mensen die ze anders niet zo snel zouden tegenkomen. Docent-onderzoekers van Hogeschool Inholland en friend4friend schreven de methodiek uit zodat het project als methodiek voor iedereen te raadplegen is in de databank ‘effectieve sociale interventies’ van Movisie.

Geestelijk vader van friend4friend is Kor Berghuis. In opdracht van OSMA (Oecumenische Stichting voor Maatschappelijk Activeringswerk in Noord-Holland), dat verbonden is aan de Raad van Kerken in Nederland, geeft Kor, sinds de start in 2019, landelijk leiding aan friend4friend. “Hiermee willen we bijdragen aan de kracht en veerkrachtig van jongeren en de samenleving”, zegt hij. “Uit onderzoek blijkt dat voor maatschappelijk succes het belangrijk is dat je als nieuwkomer een divers netwerk hebt. Het contact met een Nederlandse buddy kan voorkomen dat een nieuwkomer in de problemen komt. Je kunt bijvoorbeeld een huurachterstand voorkomen door uitleg te geven bij een brief van de woningcorporatie.”

Netwerk en wereldbeeld vergroten
Het mes snijdt aan twee kanten. Nieuwkomers vinden niet alleen makkelijker hun weg in Nederland, ook Nederlandse jongeren profiteren doordat ze hun netwerk én wereldbeeld vergroten. Of zoals een van de jongeren zegt: “Door een persoon te kennen wordt het verhaal van vluchtelingen meteen een stuk persoonlijker. Leer de mensen kennen en kijk niet alleen naar de cijfertjes.” Als ‘maatjes’ trekken jonge Nederlanders en jonge nieuwkomers niet alleen samen op, ze doen als duo ook vrijwilligerswerk, wat extra leerzaam voor hen is.

“Door een nieuwkomer te kennen wordt het verhaal van vluchtelingen meteen een stuk persoonlijker. Leer de mensen kennen en kijk niet alleen naar de cijfertjes.

Deelnemer friend4friend„

 

Project friend4friend Schaatsen

Maatschappelijke Diensttijd
Friend4friend is onderdeel van het programma Maatschappelijke Diensttijd (MDT) en breidt geleidelijk verder uit in Nederland. MDT is een programma van de rijksoverheid met als doel om jongeren hun talenten te laten ontwikkelen, nieuwe mensen te ontmoeten en zich vrijwillig in te zetten voor een ander.

Uniforme methodiek
Friend4friend als interventie is nu dus te vinden op de website van Movisie, het landelijk kenniscentrum voor het sociaal domein. “Om opgenomen te worden in de databank van Movisie moesten we werk maken van een uniforme beschrijving van onze methodiek”, zegt Kor. “Daarvoor klopten we aan bij Hogeschool Inholland. In 2019, in de proeftuinfase van friend4friend, deed onderzoeker Anita Roodenburg al onderzoek naar de effectiviteit van onze methode. Friend4friend en Inholland werken dus al langer samen. Voor het objectief beschrijven van onze methodiek was het lijntje met Inholland, lectoraat Empowerment en Professionalisering, dus snel gelegd.”

“Het is zo veel waardevoller om met nieuwkomers te praten dan over hen.

Kor Berghuis, projectleider friend4friend„

Friend4friend-methodiek erkend
Docent-onderzoeker Aafke Brinkhuijsen pakte, samen met docent-onderzoekers Josip Kesic en Lenneke Nieuwenhuizen, de handschoen op. “We werken nauw samen met Movisie”, zegt Lenneke. “Zij hebben een format voor de methodiekbeschrijving aangeleverd die we vervolgens hebben ingevuld. Na beoordeling door drie onafhankelijke praktijkbeoordelaars hebben we dit voorjaar de goedkeuring gekregen van Movisie. En nu staat friend4friend dus als erkende sociale interventie in de databank van Movisie.”

Verdere samenwerking
Hiermee eindigt de samenwerking tussen friend4friend, Movisie en Hogeschool Inholland niet. “De methodiek heeft nu de status van ‘goed beschreven’”, zegt Lenneke. “Onze gezamenlijke ambitie is om naar het volgende niveau te gaan van ‘goed onderbouwd’. Daarvoor moeten we meer de verbinding leggen met wetenschappelijke theorieën. Daarnaast hebben we recent opnieuw een impactonderzoek uitgevoerd. Welke impact heeft friend4friend in de praktijk op jongeren, groepen en de maatschappij als het gaat om verbinden, vertrouwen en versterken?” Komend jaar wordt dit impactonderzoek uitgebreid met friend4friend in Noord-Nederland.

Studenten van Inholland kunnen zich altijd op eigen initiatief aanmelden om mee te doen aan friend4friend. Je kunt friend4friend combineren met een stage of studieopdracht.

Kor Berghuis, projectleider friend4friend

Project friend4friend2

Stage of participatie-uren
Vooruitlopen op de resultaten van het vervolg op het impactonderzoek kunnen Lenneke en Kor niet. Maar de overtuiging van het nut voor jongeren is er zeker. “Wat betekent het om vluchteling te zijn, wat klopt er van de verhalen in de media? Het is zo veel waardevoller om met nieuwkomers te praten dan over hen”, zegt Kor. “Niet voor niets krijgen we veel aanmeldingen van scholen. Zo lopen veel studenten Social Work stage bij friend4friend en maken zo kennis met een nieuwe groep. Ook studenten van andere opleidingen kunnen zich altijd op eigen initiatief aanmelden om mee te doen aan friend4friend. Je kunt friend4friend combineren met een stage of studieopdracht.” Lenneke knikt: “Naast een stage kunnen onze studenten ook hun 84 participatie-uren inzetten bij friend4friend en zo echt een bijdrage leveren voor een ander.”

Meedoen aan friend4friend? Ga naar friend4friend.nl.

Cookie-instellingen