Symposium Samenwerken met naasten. Hoe? Zo!

Marga Buurman 13-02-2024

Begin

04-04-2024 om 13:00

Einde

04-04-2024 om 17:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Donderdag 4 april 2024, 12.15 uur - 17.00 uur. Hogeschool van Amsterdam, Wibautstraat 3B, Amsterdam

Social network First is een tweejarig onderzoeksproject van Hogeschool Inholland, Hogeschool van Amsterdam (HvA) en Hvo Querido naar netwerkondersteuning bij dak- en thuisloze mensen in Amsterdam en Haarlem.  Tot voor kort was het niet vanzelfsprekend dat je als naaste mee kon denken, samen kon werken of af kon stemmen. Hulpverleners, naasten en cliënten waren het niet gewend, en de meeste hulpverleners zijn hierin ook niet getraind. In de afgelopen jaren is er een hoop geëxperimenteerd en ontwikkeld op dit gebied. Er is inmiddels veel ervaring en er blijkt veel mogelijk. Maar hoe doe je dat dan samen werken met naasten? Hierover organiseert de Amsterdamse welzijnsorganisatie HVO-Querido samen met het lectoraat Stedelijk Sociaal Werk (HvA) en het lectoraat Empowerment en professionalisering (Inholland) dit symposium.

Dakloze mensen helpen bij het opbouwen en versterken van hun sociale netwerk is een aanvullende aanpak in meerdere gemeenten. Daarbij bouwen zij voort op de uit de ggz afkomstige Resource-methode. Deze methode is gericht op het samen met de dakloze persoon vormen van een steungroep van mensen uit het formele hulpverleningsnetwerk en mensen uit hun informele netwerk, zoals naasten, vrienden, voormalig buurtgenoten en (oud-)collega’s.

Tijdens dit symposium zijn er verschillende workshops rondom het samenwerken met naasten. Vanuit het project Social Network First geven wij een workshop waarin we meer vertellen over het project en ingaan op dilemma’s die professionals in het werken met netwerkondersteuning tegenkomen. We geven aanknopingspunten om in de praktijk verder te werken met het betrekken van het netwerk.

Aanmelden voor dit symposium kan via deze link:
Evenement: Samenwerken met naasten. Hoe? Zo! - HvA

Cookie-instellingen