Submenu

Het Kennisplatform Empowerment & Professionalisering ontwikkelt en versterkt een lerende uitvoeringspraktijk in het sociaal domein.

Dit doen we vanuit het lectoraat Empowerment & Professionalisering van hogeschool Inholland samen met de partners (gemeentes, instellingen, burgers, cliënten) uit het werkveld van het brede sociale domein: wmo, wlz, jeugdwet, particpatiewet.

Zo werken we samen aan kennisontwikkeling, -verbreding, -deling en netwerkvorming. 

We werken vanuit het lectoraat samen met de opleiding Social Work in Haarlem en Alkmaar, waar de professionals van de toekomst worden opgeleid,.

Cookie-instellingen